Završna konferencija

Mladi bi trebalo aktivno da učestvuju u svim projektima koji se tiču njih i društveno da se angažuju i ohrabruju. To je poručeno sa završne konferencije “Mladi u Crnoj Gori između pasivnosti i aktivizma” koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ministarstva sporta i mladih.