Predstavljanje istraživanja

Više od 40 odsto građana Crne Gore (41,7), smatra da nema uslova za poštene i fer izbore, a 62,8 odsto da se u nekom obimu kupuju glasovi, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje (CGO). CGO je, u saradnji sa Fondacijom „Fridrih Ebert“ (FES), predstavio nalaze istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana prema nizu društveno-političkih pitanja koja oblikuju njihove potrebe i izbore, kao i odnos prema izbornoj ponudi.