Okrugli sto

U Crnoj Gori, koja je ekonomski postavljena na principima privatne svojine, odjednom imamo situaciju da upis izvjesnog nevlasnika i faktičkog nedržaoca, bude prioritet u odnosu na upisanog vlasnika i na svojinskog držaoca, ocijenjeno je na okruglom stolu "Vladavina prava -temelj državnosti Crne Gore", koji je organizovala NVO "Ne damo Crnu Goru",