Program za jačanje kapaciteta

06/02/2012 - 09:34

CBC ALBMNE Civilno društvo i lokalna samouprava

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU

06/05/2020 - 09:28

 

 

Poziv za učešće na treningu "Pisanje projekata za EU fondove"

03/06/2020 - 12:22

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje trening na temu

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

10/16/2018 - 12:58

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Civilno društvo za početnike III

10/16/2018 - 12:44

Projekat: Civilno društvo za početnike III

Civilno društvo za početnike II

10/16/2018 - 11:33

Projekat: Civilno društvo za početnike II

Civilno društvo za početnike I

10/16/2018 - 10:21

Projekat: Civilno društvo za početnike I

Umrežavanjem do boljeg rada

10/15/2018 - 14:51

Postojeći zakonski i institucionalni okvir za ostvarivanje i zaštitu ljudskih

CRNVO počeo sa jačanjem lokalnih resursnih centara

03/28/2016 - 10:53

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO organizovao je, od 22. do 25.

Pages