Program za istraživanje i analize

11/19/2011 - 09:32

Ovim programom želimo pružiti relevantna istraživanja i analize koje će doprinijeti unaprjeđenju

Izvještaj o finansiranju NVO iz budžeta lokalnih samouprava za 2015. godinu.

05/12/2016 - 09:16

Centar za razvoj nevladinih organizacija je tokom prvog kvartala 2016.

Izvještaj " Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika "

10/16/2015 - 00:00

Izvještaj „Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika" sadrži rezultate istraživanja

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja

09/29/2015 - 16:08

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori

Izvjestaj o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava za 2014. godinu.

04/28/2015 - 16:32

Centar za razvoj nevladinih organizacija je tokom prvog kvartala 2015.

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori

02/11/2015 - 11:40

U okviru projekta ''Unaprjeđenje okvira za saradnju između državnog i civilnog sektora'', Centar

Zaštita zviždača u Crnoj Gori

02/11/2015 - 11:26

Postojeći pravno-institucionalni ambijent za zaštitu „zviždača", odnosno lica koja prijave korupc

Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

04/18/2014 - 16:38

Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

UČEŠĆE PREDSTAVNIKA NVO SEKTORA U RADU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE CRNE GORE U 2011.GODINI

04/18/2014 - 16:37

UČEŠĆE PREDSTAVNIKA NVO SEKTORA U RADU RADNIH TIJELA SKUPŠTIN

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNOJ GORI

04/18/2014 - 16:27

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNOJ

Pages