Regionalna konferencija „ Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori i regionu- primjeri dobre prakse“

Projekat, podijeljen u dvije faze, je imao za cilj da unaprijedi znanja predstavnika/ca biznis, javnog i NVO sektora u Crnoj Gori o mogućim načinima ostvarivanja društveno odgovornog poslovanja kroz prezentaciju konkretnih primjera iz prakse. Takođe, analiza uloge države u procesu dugoročnog razvoja ovog koncepta, ali i ukazivanje na važnost međusektorskih partnerstava su predstavljeni kroz posebne tematske sesije u okviru konferencije.

Preko 80 predstavnika/ca biznis, javnog i NVO sektora iz Crne Gore i regiona je prisustvovalo regionalnoj konferenciji i dalo konkretan doprinos definisanju preporuka za dalji razvoj koncepta društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori.

Drugi dan konferencije je bio posvećen sastanku regionalnih nevladinih organizacija zainteresovanih za kreiranje balkanske mreže NVO koja bi djelovanja na polju promocije i razvoja koncepta društveno odgovornog poslovanja. Formiran je inicijativni odbor mreže i određeni članovi za izradu Statuta ove neformalne mreže.

Druga faza projekta se odnosila na pripremu publikacije „ Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori i regionu- primjeri iz prakse“ (dostupna na web sajtu CRNVO, link Biblioteka), koja sadrži konkretne primjere društveno odgovornih aktivnosti preduzeća iz Crne Gore i regiona, posmatrane kroz četiri ključna aspekta društveno odgovornog poslovanja.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku East East programa Fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora u iznosu od 10.035,00eur.