Početni koraci u razvoju društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori

Ovaj projekat je imao za cilj identifikaciju trenutnog stanja u pogledu stepena razvijenosti koncepta društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori, te definisanje preporuka za njegov dalji razvoj. Stoga se jedna od ključnih aktivnosti projekta odnosila na formiranje međusektorske radne grupe koja je bila zadužena za analizu trenutnog stanja u pogledu stepena razvijenosti DOPa u Crnoj Gori, utvrđivanju prepreka daljem razvoju ali i definisanju preporuka za unaprjeđenje postojećeg stanja u ovoj oblasti. Članovi/ce radne grupe su bili/e relevantni predstavnici/e Ministarstva finansija, Zajednice Opština, Unije Poslodavaca Crne Gore, CRNVO, kao i eksterni ekspert iz Evropskog centra za neprofitno pravo (ECNL) iz Budimpešte. Rezultati rada radne grupe su analizirane od strane preko 50 predstavnika/ca biznis, javnog i NVO sektora na okruglom stolu „ Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori“.

Nakon dobijenih komentara od strane učesnika/ca okruglog stola, kreirana je publikacija „ Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori“ (dostupna na web sajtu CRNVO, link Biblioteka).

Takođe, 1000 info brošura o DOPu i razvojnim mogućnostima u Crnoj Gori je distribuirano u okviru dnevnih novina „ Vijesti“.

Iznos sredstava za realizaciju projekta- 12950 eur obezbijeđen je od strane Misije OSCE u Crnoj Gori.