Globalni razvoj i uloga OCD zapadnog Balkana

Projekat “ Globalni razvoj i uloga OCD zapadnog Balkan ”

Donator: Austrijska razvojna agencija, ADA, 32, 290.00 EU

Projekt „Globalni razvoj i uloga OCD Zapadnog Balkana“ implementirala je austrijska razvojna i humanitarna organizacija „Horizont3000 - Österreichische Organisation für Entwicklungszusammenarbeit“, zajedno sa partnerskim organizacijama iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Albanije, Slovenije i Crne Gore. Projekat je realizovan u periodu od oktobra 2015. do septembra 2017. godine. Projekat je imao za cilj da osnaži i mobiliše organizacije civilnog društva za zajedničko djelovanje na jačanju svijesti u državama kandidatima za ulazak u Evropsku uniju o važnosti obrazovanja o razvojnoj pomoći i uključivanju u međunarodne razvojne politike. Centar za razvoj nevladinih organizacija, partnerska organizacija u Crnoj Gori, je u okviru projekta organizovao seriju događaja i učestvovao u pripremi radova na temu razvojne saradnje i humanitarne pomoći.

U okviru projekta oranizovano je više nacionalnih sastanaka koji su imali za cilj da obezbjede pravovremeno informisanje nevladinih organizacija o međunarodnoj razvojnoj saradnji i globalnom obrazovanju, njihovo osnaživanje za aktivno učešće u formulisanju politike međunarodne razvojne saradnje Crne Gore, te da pokrenu debate u ovoj oblasti, kao i da podignu svijest predstavnika nevladinih organizacija i nadležnih institucija o važnosti ove teme.

Prilikom procesa pristupanja EU Crna Gora će morati da uskladi svoje zakonodavstvo sa pravnim okvirom Evropske Unije, koje se, između ostalog, u okviru poglavlja 30 - Spoljni odnosi, odnose i na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva u oblasti razvojne politike i humanitarne pomoći sa zakonodavstvom EU, te obezbijeđivanje kapaciteta za učešće u EU razvojnim politikama. Tom prilikom će se Crna gora obavezati da promeni svoju ulogu od primaoca razvojne pomoći do davaoca razvojne pomoći.

Centar za razvoj nevladinih organizacija je učestvovao kao partner u izradi tri publikacije – „Uključivanje organizacija civilnog društva zapadnog Balkana u ostvarivanje ciljeva održivog razvoja“, zatim „Stvaranje podsticajnog okruženja za doprinos civilnog društva globalnom razvoju“  kao i “Studija slučaja u Crnoj Gori”.

Publikacije možete preuzeti ovde: