Formiranje tima trenera za društveno odgovorno poslovanje

Ovaj projekat je logičan nastavak prethodno realizovanog projekta i ima za cilj kreiranje adekvatnog okruženja za dalji razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori. Ključna aktivnost projekta je podrazumijevala formiranje CRNVO tima trenera za društveno odgovorno poslovanje. Nakon višednevne obuke od strane konsultantske kuće CSRPLUS iz Sarajeva i studijske posjete bosanskim kompanijama prepoznatim po svojim društveno odgovornim aktivnostima, formiran je CRNVO tim trenera čiji su članovi predstavnici/e biznis (Telekom, Telenor) i javnog sektora, kao i predstavnici/e CRNVO.

Takođe, u toku realizacije projekta a u saradnji sa Unijom Poslodavaca Crne Gore, preko 50 predstavnika/ca biznis i NVO sektora iz Crne Gore su imali priliku da pohađaju jednodnevne treninge na ovu temu. Treninge su vodili članovi/ce CRNVO trenerskog tima.

Projekat je finansiran od strane Misije OSCE u Crnoj Gori, ukupne vrijednosti od 15550 eur.