JAVNI KONKURS

Na linkovima ispod možete pogledati konkurse koje je objavilo Ministarstvo sporta i nladih :

Na linku http://www.ms.gov.me/ministarstvo/saradnja_sa_nvo/222560/Javni-konkurs-Mladi-u-fokusu-za-finansiranje-projekata-programa-nevladinih-organizacija-u-oblasti-drustvene-brige-o-mladima-u-20.html  možete pogledati  Javni konkurs ,,Mladi u fokusu"za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima u 2020. godini.

http://www.ms.gov.me/ministarstvo/saradnja_sa_nvo/222562/Javni-konkurs-Unaprijedimo-sport-za-finansiranje-projekata-programa-nevladinih-organizacija-u-oblasti-sporta-u-2020-godini.html Javni konkurs „Unaprijedimo sport“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2020. godini.

Rok za podnošenje prijava na konkurse je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno, zaključno sa 08.04.2020. godine