JAVNI POZIV

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde upućuje

JAVNI POZIV 
 
zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva pravde radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u tim oblastima za 2021. godinu.
 
Pozivaju se predstavnici nevladinih organizacija da komentare i sugestije za unaprjeđenje nacrta sektorske analize dostave elektronskim putem Ministarstvu pravde na e-mail adresu: aleksandra.rakocevic@mpa.gov.me.
 
Konsultacije će trajati 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
 

 

Dokumenta:    
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nacrt sektorske analize - Reintegracijom do (društvene) zajednice S E K T O R S K A A N A L I Z A za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini Nacrt 17.04.2020