Radionica

Nevladina organizacija „Novi poredak” u nastavku projekta pod nazivom „Sport i znanje su za mlade, droga ne”, koji finansira Ministarstvo zdravlja realizovala je edukativnu radionicu sa vršnjačkim edukatorima iz JU Gimnazija „Miloje Dobrašinović” iz Bijelog Polja. Na radionici su afirmisani i zdravi stilovi života i jačanje inicijative mladih u kreiranju sportskih uvjerenja i interesovanja.