Priče sa balkona, priče sa Balkana

NVO Alternativna teatarska aktivna kompanija – ATAK raspisala je međunarodni  konkurs  ,,Priče sa balkona, priče sa Balkana”, za najbolje kratke dramske tekstove. ATAK - ov projekat Priče sa balkona, priče sa Balkana podržan je od strane Evropskog fonda „Culture of Solidarity Fund“.