Predstavljanje publikacije

NVO Novi horizont predstavila je novu publikaciju „Glas građana za dobru upravu“ koja se tiče rezultata istraživanja o učešću građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Publikacija predstavlja završnu fazu projekta „Za moj glas u mojoj Opštini“ koji se ralizuje u partnerstvu sa NVO „Ul –Info“ i gradskom bibliotekom Ulcinj.