Konferencija za novinare

Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić UMHNK  organizovalo  je konferenciju za novinare na kojoj je obilježilo završetak projekta „Zaposlenjem do veće inkluzije OSI u društvu“. Projekat je realizovan u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, a partner je bila NVO GEO-EKO Montenegro. Nakon 12 mjeseci trajanja projekta, dvije OSI su dobile zaposlenje na period od devet mjeseci.