Dodjela diploma i nagrada

NVO “Dječiji grad” učenicima naše OŠ „Oktoih“ dodijelila je diplome i nagrade za pisanje najboljeg literarnog sastava na temu “Život bez predrasuda”. U pitanju je pilot projekat “Bogatstvo različitosti”  podržan od Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, koji je edukativnog karaktera i posvećen je promovisanju vrijednosti kao što su jednakost različitih kultura vjera i nacija, antidiskriminacija, očuvanje različitosti, potreba za tolerancijom i nenasilnim ponašanjem uopšte.