Uputstvo za korišćenje sale Resursnog centra za organizacije civilnog društva

Prijava

 • Pravo korišćenja sale Resursnog centra  (sala za sastanke , press konferencije i radionce koja je na slikama) imaju sve organizacije civilnog društva, aktivisti, aktivistkinje i zainteresovani pojedinci koji podnesu pravilno ispunjenu aplikaciju za korišćenje sale u propisanom roku a čiji zahtjev je u skladu sa kriterijumima RC za dodjelu sale.
 • Prijava za korišćenje sale se dostavlja minimum 10  radnih dana prije planiranog događaja ( subota i nedjelja se ne smatraju radnim danima). Prijava se dostavlja na e-mail crnvo@crnvo.me  .
 • RC je dužan da odgovori na zahtjev za korišćenje sale najkasnije 2 dana od dana prijema zahtjeva.
 • RC zadržava pravo da odbije zahtjev u skladu sa sopstvenim pravilima rada i kriterijumima korišćenja RC sale.
 • CRNVO zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju ( reg. dokument, statut itd)
 • Ukoliko je zahtjev odobren RC zadržava pravo da zatraži od nadležne osobe/lica koje je predalo zahtjev da u prisustvu CRNVO Office menadžerke izvrši uvid u prostorije i da detaljnije informacije o događaju usmeni i/ili pismeno.
 • Korišćenje ove sale ne podrazumijeva bilo kakvu finansijsku nadoknadu korisnika.

Organizacija događaja

 • Sala  RC je ograničena u vidu broja ljudi koji može da primi, zato ne preporučujemo organizovanje događaja za više od 30 ljudi.
 • RC organizaciji/pojedincu ustupa salu na ograničeni vremenski period uz dozvolu korišćenja određenih tehničkih pomagala ( plazma monitori za prezentacije, reflektori za press konferencije, dodatni kablovi i laptop). Za sva dodatna tehnička i druga pomagala odgovoran je korisnik prostorija.
 • Događaj može biti organizovan radnim danima (ponedjeljak-petak) u vremenskom periodu između 09h i 15h.
 • Korišćenje prostorija RC je ograničeno na RC press salu i učesnicima događaja i organizatorima nije dozvoljeno korišćenje drugih prostorija ( izuzev toaleta).

Nakon događaja

 • Korisnik je dužan da prostoriju koja je ustupljena na korišćenje vrati u prvobitno stanje.
 • Korisnik je dužan da pokrije troškove u slučajevima oštećenja kancelarijskog ili bilo kakvog drugog materijala od strane organizatora ili učesnika događaja. Isto se odnosi na eventualne troškove čišćenja prostorija.

VAŽNA NAPOMENA: U toku je  proces adaptacije  pristupačnosti prostorije za OSI, te ćemo  blagovremeno informisati o završetku radova koje očekujemo uskoro.

U prilogu pronađite prijavu.