Studijska posjeta - Bar

Centar za razvoj nevladinih organizacija u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata PARTNERS - Albanija, 12. juna 2013. godine, nakon posjete Opštini Bar organizovao je posjetu NVO " Adria " Bar.

Tom prilikom učesnici studijske posjete su se susreli pored predstavnika NVO " Adria " i sa predstavnicima NVO " Svetionik " i " Povjerenje ". Cilj ove posjete bilo je predstavljanje programa i rezultata rada ovih organizacija, kao i identifikovanje zajedničkih problema i budućih oblasti saradnje sa predstavnicima albanskih opština.
Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) organizovao je studijsku posjetu Albaniji u periodu 28-31 maja 2013. godine. U okviru ove aktivnosti, učesnici su posjetili svaku od jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u projektu "Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori" i to: Koplik, Vau Dejes, Bušati i Dajce. Cilj studijske posjete je upoznavanje učesnika iz Crne Gore sa dobrom praksom u oblasti građanske participacije, kao i sistemom lokalne samouprave u Albaniji. 
Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) započeo je u maju 2012. godine realizaciju projekta "Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori". Projekat prekogranične saranje Crne Gore i Albanije finansiran je od strane Evropske unije, iz druge komponente Instrumenta za pretpristupnu podršku 2007 – 2013. Glavni cilj projekta je viši stupanj integracije, razvoja i saradnje civilnog društva u oblasti jačanja društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori. Pored toga, projekat teži povećanju nivoa razmjene ideja i znanja, kao i saradnje između organizacija civilnog društva, drustvenih grupa i lokalne samouprave iz obije zemlje.