Publikacija " Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji "

U okviru projekta prekogranične saradnje "Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori", Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO je u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata PARTNERS-Albanija pripremio publikaciju pod nazivom "Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji" na crnogorskom i albanskom jeziku.

Publikacija "Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji" sadrži informacije o mehanizmima građanskog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u Crnoj Gori i Albaniji, kao i primjere dobrih praksi saradnje između civilnog društva i lokalnih samouprava u obije države. Pored toga, publikacija sadrži i preporuke za unaprijeđenje saradnje između civilnog društva i lokalnih samouprava.
Publikacija je namijenjena predstavnicima civilnog društva, lokalne samouprave, ali i svim građanima koji ne žele da budu samo pasivni posmatraci, vec aktivno participiraju u radu lokalne samouprave.