Drugi dan studijske posjete - Opština Berane

CRNVO je u okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Crnoj Gori i Albaniji" u četvrtak, 13.juna organizovao posjetu Opštini Berane.

Predstavnici albanskih opština su se susreli sa predsjednikom Opštine Berane Vukom Golubovićem, sekretarom Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Sabahetom Cikotić, sekretarom Sekretarijata za finansije i privredni razvoj Draganom Delević, načelnicom Građanskog biroa Sanjom Milošević, članom Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Dejanom Ćorcem, kao i kontakt osobom zaduženom za saradnju opštine sa nevladinim organizacijama Miodragom Lutovcem. Cilj ove posjete je jačanje kapaciteta i unapređenje znanja prestavnika lokalnih samouprava iz Albanije o sistemu rada lokalnih samouprava, kao i dobrih praksi građanske participacije u donošenju odluka u Crnoj Gori. Nakon sastanaka sa predstavnicima opštine, organizovan je i sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Berana ( NVO Tolerancija, NVO Korak nade, NVO ženska organizacija ,,Feniks", NVO Civilne inicijative Berane).