CRNVO počeo sa jačanjem lokalnih resursnih centara

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO organizovao je, od 22. do 25. marta u Budvi trening na temu “Strateško planiranje i organizacioni menadžment” za predstavnike NVO u okviru kojih će biti formirani CRNVO resursni centri za organizacije civilnog društva.

Trening je organizovan u okviru projekta “Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane Evropske unije, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Ciljevi ovog projekta su jačanje i podsticanje civilnog društva za aktivno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu u Crnoj Gori, kroz uspostavljanje četiri lokalna resursna centra za pružanje podrške lokalnim nevladinim organizacijama.

Resursni centri za južnu regiju Crne Gore su NVO Nada iz Herceg Novog i NVO Novi horizont iz Ulcinja, dok će podršku nevladinim organizacijama na sjeveru Crne Gore pružati NVO Bonum iz Pljevalja i NVO Bjelopoljski demokratski centar iz Bijelog Polja.

U okviru treninga, učesnici su stekli znanje o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, ali i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Učesnici su u okviru praktičnog dijela treninga radili na izradi nacrta strateških planova lokalnih resursnih centara, koji će biti finalizovani do kraja programa jačanja kapaciteta i služiće kao osnova za funkcionisanje lokalnih resursnih centara.

Zdravko Janjušević, izvršni direktor NVO Bjelopoljskog demokratskog centra, istakao je je trening za njega i njegovu organizaciju značio dodatno jačanje kapaciteta i znanja i da će ova vrsta edukacije doprinijeti pružanju usluga lokalnim nevladinim organizacijama sa sjevera Crne Gore.

CRNVO je prepoznao značaj naše NVO i potrebu za jačanjem lokalnih NVO sa sjevera, što će na dugoročnom planu unaprijediti rad nevladinih organizacija na sjeveru i život građana naveo je Janjušević.

Nazif Velić, izvršni direktor NVO Novi horizont iz Ulcinja, naveo je da je obnovio znanja koje je stekao u početku svog rada, i da je ovaj trening i osnivanje resursnog centra u južnoj regiji svojevrsno priznanje radu NVO Horizont koji danas broji 17 godina rada.

CRNVO će nastaviti da radi na jačanju lokalnih nevladinih organizacija u svim opštinama Crne Gore, kao što je radio i u proteklih 16 godina rada i postojanja organizacije.