CRNVO tim

U Centru za razvoj nevladinih organizacija trenutno radi tim od 10 osoba.

Ana Novaković Đurović
Izvršna direktorka

Ana Novaković je rodjena 20. decembra 1985.u Podgorici. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici 2007. Zahvaljujuci odličnom uspjehu i visokom prosjeku u toku studiranja, dobitnik je nekoliko studentskih nagrada. Zapošljena je u Centru za razvoj nevladinih organizacija kao programska asistentkinja u septembru 2007. godine. Od 2008. obavljala je funkciju šefice Odjeljenja za medjusektorsku saradnju i reformu javne uprave u CRNVO-u, a od oktobra 2009. je na poziciji izvršne direktorke.Do sada je učestvovala u brojnim projektima od velikog značaja za poboljšanje saradnje između lokalnih samouprava i NVO, kao i Vlade i NVO u Crnoj Gori. Takođe, pohađala je preko 20 seminara i obuka iz različitih oblasti koje se odnose na civilno društvo. Trenerica je i konsultantica za NVO u oblasti “ Upravljanje projektima finansiranim iz EU“, ”Strateško planiranje”, “Menadžment projekta” i “Pisanje prijedloga projekta”. Koautorka je publikacija: „ Jačanje odgovornosti i transparentnosti lokalne samouprave u Crnoj Gori“, „ Učešće civilnog društva u jačanju odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou“ „ Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja“ , “Godišnji izveštaj o saradnji lokalnih samouprava i nevladinih organizacija u Crnoj Gori u 2007.godini” kao i istog izvještaja za 2008. godinu.Trenutno pohađa magistarske studije na Pravnom fakultetu u Podgorici, smjer međunarodno javno pravo.

 

Lidija Knežević
Koordinatorka programa za unaprijedjenje pravnog i institucionalnog okvira

Knežević Lidija je rođena 24. novembra 1980. godine u Baru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici. U Centru za razvoj nevladinih organizacija angažovana je na poslovima koordinatora programa za unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD. Član je Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada Podgorice. Takođe je koordinator lokalnog odbora Podgorica ,,Koalicije Saradnjom do cilja”.Učestvovala je u brojnim projektima od velikog značaja za poboljšanje saradnje između lokalnih samouprava i NVO, kao i Vlade i NVO u Crnoj Gori. Članica je CRNVO tima trenera u oblasti ,,Učešće građana u kreiranju javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou” i ,,Strateško planiranje”. Koautorka je publikacija i izvještaja: ,,Priručnik za primjenu Kodeksa dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka”, ,,Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji”, ,,Godišnji izvještaj o primjeni Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija za 2012.god.” i ,,Godišnji izvještaj o primjeni Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona za 2012.god. Učesnica je više različitih seminara na teme razvoja civilnog društva, evropskih integracija i demokratije kao i brojnih konferencija, treninga i radionica. Takođe, završila je Školu evropskih integracija, u organizaciji Evropskog pokreta u Crnoj Gori, CGO i CRNVO. U Centru za razvoj nevladinih oganizacija radi od marta 2010. godine.

Zorana Marković

Programski asistent

Zorana Markovic je rodjena 04.12.1973. u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U Centru za razvoj nevladinih organizacija angažovana je programu za unaprijedjenje pravnog i institucionalnog okvira organizacija civilnog društva.Učestvovala je u mnogim projektima od velikog značaja unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za saradnju kako Vlade i NVO tako i lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Učestvovala je u implementaciji velikog broja EU projekata.Govori engleski i njemacki jezik.

 

 

Radoš Mušović

Koordinator programa za jačanje kapaciteta

Radoš Mušović je rođen 27. aprila 1990. na Cetinju. Osnovnu školu i Gimnaziju je završio u Budvi.Osnovne studije novinarstva završio na Fakultetu političkih  nauka u Podgorici.Dugogodišnji je koordinator za jačanje kapaciteta u Centru za razvoj nevladinih organizacija kao i član Zajedničkog odboru između EU i Crne Gore   u okviru Evropskog ekonomskog i socijalnog savjeta. Član je Operativnog tijela zaduženog za praćenje informisanja gradjana o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji,  formiranog od strane Vlade Crne Gore. On je član CRNVO tima trenera i trener u polju pisanja projekata, javnog zastupanja, jačanja zajednice, PR i komunikacija. U   okviru svog angažmana kao eksperta za jačanje kapaciteta u okviru Regionalne TACSO Kancelarije u Sarajevu, radio je u saradnji sa TACSO kancelarijom i Evropskom   komisijom na TACSO aktivnostima koja su se ticala slobode medija na Zapadnom Balkanu kao i na mnogobrojnim regionalnim dogadjajima. Usavršavao se u okviru   velikog broja programa sa posebnim fokusom na proces EU integracija i komuniciranja EU uz podršku EU, Vlade Kraljevine Švedske, Vlade Republike Letonije i dr.Posjeduje master sertifikat iz EU prava i ekonomije u okviru Intenzivnog programa - pravo i ekonomija Evropske unije (RGSL, Letonija). Takođe je proglašen za   najboljeg govornika Univerziteta Crne Gore.

 

Nevena Bulatović
Poslovna sekretarica

Nevena Bulatović  je rodjena 23. 01. 1975. godine u Podgorici. Zavrsila je Srednju ekonomsku skolu ,, Mirko Vesovic” u Podgorici. Takodje je zavrsila Ženske studije u Centru za žensko i mirovno obrazovanje,, Anima “ u Kotoru, kao i Školu demokratije pri Centru za građansko obrazovanje. Trening Prikupljanje sredstava za organizacije civilnog društva -  TACSO kancelarija u CG  i Škola o pregovorima o pristupanju EU i fondovima Evropske unije u organizaciji CRNVO - a. Odlicno govori engleski jezik. U Centru za razvoj nevladinih oganizacija radi od aprila  2010. godine.

Marija Ivančević

Finansijska menadžerka

Marija Ivančević je diplomirala na Beogradskoj višoj poslovnoj školi i ima preko 15 godina iskustva u finansijama i administraciji, kroz rad sa kompanijama kao što su Coca cola Hellenic Bottle Company, Fresh & CO.Next i Euro travel-turističkoj agenciji. Takođe ima preko 10 godina iskustva u radu sa organizacijama civilnog društva kao administrativni i finansijski službenik u okviru projekta tehničke podrške organizacijama civilnog društva TACSO, projekat finansiran od strane Evropske komisije.

 

 

Bojana Knežević

Programska asistentkinja

Bojana Knežević je magistrantkinja na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na studijskom programu Međunarodni odnosi, gdje je prethodno završila osnovne i specijalističke studije. Tokom pohađanja gimnazije, kao stipendistkinja programa A-SMYLE, pod pokroviteljstvom State Department-a, završila je treći razred u Saveznoj državi Vašington, SAD. Pohađala je školu Civilno društvo za početnike, koju je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), kao i Školu otvorenog budžeta u organizaciji Instituta alternativa. Radno iskustvo je počela u NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), kao dobitnica jednogodišnje istraživačke stipendije. U okviru tog angažmana, učestvovala je u realizaciji brojnih projektnih aktivnosti, uključujući i rad na ogranizaciji mreže posmatrača tokom parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. Pripravnički staž odradila je u NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) u programu Demokratizacija i evropeizacija gdje se bavila problemom korupcije na nacionalnom i lokalnom nivou. Koautorka je publikacija: Da li se i kako opštine u Crnoj Gori bore protiv korupcije?Misli lokalnodjeluj lokalno! Rezultati lokalnih samouprava u primjeni mehanizama prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u Crnoj GoriSPINoFACT 2 – Političko oglašavanje između spina i činjenica (predsjednički izbori 2018) i SPINoFACT 3 – Političko oglašavanje između spina i činjenica (lokalni izbori Podgorica 2018), Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori. Tečno govori engleski jezik, a služi se italijanskim jezikom.

 

 

Ivana Smolović

Programski asistent

Ivana Smolović rođena je 26. maja 1986. godine u Podgorici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsijek Njemački jezik i književnost. Dobitnica je stipendije programa Njemačke akademske razmjene DAAD. Više od 6 godina koordinisala je programima za mlade SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica koji su imali za cilj jačanje građanskog aktivizma mladih u oblastima mira, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, učešća mladih u procesima donošenja odluka. Ivana ima višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima finansiranim iz fondova EU i UN na nacionalnom i međunarodnom nivou u oblastima socijalne inkluzije, zaštite ženskih ljudskih prava, diskriminacije. Kroz dvogodišnji angažman na evropskom projektu Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori radila je na jačanju kapaciteta Crnogorske IRIS mreže (mreže 33 OCD pružalaca socijalnih servisa u Crnoj Gori). Koautorka je publikacija: Nasilje porodici – rodno zasnovno nasilje, Organizacije civilnog društva u procesu standardizacije socijalnih usluga u Crnoj Gori. Pohađala je niz nacionalnih i međunarodnih obuka u oblastima ljudskih prava, javnog zastupanja, upravljanja ljudskim i finansijskim resursima, upravljanja projektima iz EU fondova. Ivana je u Centru za razvoj nevladinih organizacija od 2019. godine angažovana kao saradnica u programu jačanja kapaciteta.

Filip Vicković

Programski asistent

Programski asistent na programu istraživanja i analize. Rođen na Cetinju 1994 godine. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na studijskom programu Evropske studije. Učestvovao na međunarodnim konferencijama Beogradski model Evropske Unije (BEUM) i Model Evropske Unije u Sofiji, kao i na seminaru Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija. Prošao obuku za pisanje projekata u organizaciji CRNVO. Autor rada ˝Skupština bez kontrolne funkcije u 2017˝, koji je citiran u studiji Evropskog parlamenta ˝Peace and Security in 2018-An evaluation of EU peacebuilding in the Western Balkans˝. Govori engleski jezik.